• serveri Fiksne IP-kamere
 • kamera Fiksne dome IP-kamere
 • laptop PTZ IP-kamere
 • laptop PTZ dome IP-kamere
 • laptop Termovizijske IP-kamere
 • laptop Spoljne IP-kamere

Softver
Softverska rešenja za sceurity opremu

adresa vialog

Usluge
Konsalting, implementacija, servis

 

Mrežni video - kako i zašto

Zaštita imovine i ljudi

Sistemi video nadzora postoje već više od 25 godina, počevši kao 100% analogni sistemi postepeno se digitalizujući. Današnji sistemi su prešli dug put od ranih analognih kamera povezanih na video rekordere. Danas se koriste mrežn kamere i PC serveri za video arhiviranje potpuno digitalnih sistema.

Medjutim, od potpuno analognog do potpuno digitalnog sistema, postoje nekoliko rešenja koja su delimično digitalna. Ova rešenja poseduju odredjen broj digitalnih komponenti ali ipak ne predstavljaju potpuno digitalne sisteme. U pravim digitalnim video sistemima, video slike se u potpunosti prenose preko IP mreze koja je u potpunosti skalabilna i fleksibilna.

 

 

Analogni CCTV sistemi koji koriste Video rekordere (VCR)

 

Analogni CCTV sistem koji koristi VCR(Video Cassette Recorder) predstavlja potpuno analogni sistem koji se sastoji od analognih kamera sa koaksijalnim izlazom , povezanih na VCR za arhiviranje (snimanje ).VCR koristi video kasete identične kao i kućni VCR uređaji. Video materijal nije kompresovan tako da ako snimamo sa maksimalnim brojem sličica (frejmova) , jedna traka može da arhivira maksimalno 8 časova. U većim sistemima quad-ovi ili multiplexer-i se mogu povezati između kamera i VCR-a.To omogućuje arhiviranje sa više od jedne kamere ali po ceni manjeg broja frejmova. Za praćenje video slika se koriste analogni monitori.


analog
 

Analogni CCTV sistem koji koristi DVR

Analogni CCTV sistem koji koristi DVR (Digital Video Recorder) predstavlja analogni sistem sa digitalnim arhiviranjem.U DVR uređajima,video traka je zamenjena hard diskovima za arhiviranje video materijala, što zahteva da video signal bude digitalizovan i kompesovan kako bi bilo moguće arhivirati video materijal više dana.Kod prvih DVR uređaja, hard disk prostor je bio ograničen – tako da je i dužina snimanja bila ograničena, ili je bilo potrbno koristiti snimanje sa manjim brojem frejmova. Današnjim razvojem tehnologije izrade hard diskova, prostor više ne predstavlja problem. Većina DVR uređaja ima više ulaznih kanala, obično 4,9 ili 16 , što znači da oni već imaju i funkcije quad/multiplexer uređaja.

DVR sistemi nam donose sledeće prednosti:

 • Nema više potrebe za menjanjem video traka
 • Postojan kvalitet slike

dvr
 

Analogni CCTV sistemi koji koriste network DVR uređaje

Analogni CCTV sistem koji koristi mrežne network DVR uređaje je delimično digitalni sistem koji podrazumeva korišćenje DVR uređaja koji imaju mrežni (Ethernet) port za povezivanje na mrežu. Pošto je video materijal digitalizovan i kompresovan u DVR uređaju, sada on može biti prenošen preko mreže i pregledan na udaljeljenoj lokaciji.Na nekim sistemima je moguće gledati kako arhiviran materijal tako i sliku uživo, dok je na nekima moguće samo pregledati snimljeni materijal. Dalje, neki sistemi zahtevaju specijalnu klijent instalaciju dok neki koriste standarni web pretraživač (browser) što čini udaljeni monitoring dosta fleksibilnijim.

Analogni CCTV sistemi koji koriste network DVR uređaje donose sledeće prednosti:

 • Udaljeni pristup video materijalu preko personalnog racunara (PC)
 • Udaljeni rad sistema

nvr
 

Mrežni video sistemi koji koriste video servere

Mrežni video sistemi koji koriste video servere sastoje se od video servera, mrežnog switch-a i PC-a sa softwerom za video nadzor. Analogne kamere su povezane na video server, koji digitalizuje i kompresuje video materijal.Video server je povezan na mrežu preko mrežnog switch-a na PC gde se video podaci arhiviraju na hard diskove.

Ovo je pravi mrežni video sistem!

Mrežni video sistemi koji koriste video servere donose sledeće prednosti:

 • Korišćenje standardne mreže i PC serverskih komponenti za video nadzor i arhiviranje
 • Proširivost (nadogradnja) sistema u koracima od po jedne kamere
 • Mogućnost snimanja materijala van lokacije kamera
 • Sistem ima zagarantovanu budućnost (future-proof) s obzirom na lakoću proširenja dodavanjem mrežnih kamera
nw_cameras
 

Ovaj dijagram pokazuje pravi mrežni video sistem, gde se video informacije kontinuirano prenose preko IP mreže. Koriste se video serveri kao najbolji način za migraciju sa analognog bezbednosnog sistema na IP bazirano video rešenje.


 

Mrežni video sistemi koji koriste mrežne (IP) kamere

IP kamera se može opisati kao kamera i kompjuter spojeni u jedan inteligentni uređaj, koji digitalizuje i kompresuje video materijal , a poseduje i mrežni priključak. Video materijal se prenosi preko IP bazirane mreže, preko mrežnih switch-eva i arhivira se na računaru sa softwerom za video nadzor. Ovo predstavlja pravi mrežni sistem, a takođe je i u potpunosti digitalno rešenje jer ne postoje analogne komponente.

Mrežni video sistemi koji koriste mrežne (IP) kamere pored svih gore navedenih donose i sledeće prednosti:

 • Kamere visoke rezolucije(megapixel)
 • Postojani kvalitet slika
 • Napajanje preko mreže (Power over Ethernet) kao i bežičnu funkcionalnost
 • Pan/tilt/zoom, audio, digitalne ulaze i izlaze preko IP mreže i to sve istovremeno sa video signalom
 • Potpuna fleksibilnost i neograničena proširivost

 

Ovaj dijagram predstavlja pravi mrežni video sistem , gde se video signal neprekidno prenosi preko IP mreže , koristeći IP kamere. Ovaj sistem koristi u potpunosti sve prednosti digitalne tehnologije i pruža konstantan kvalitet slike od kamere do korisnika ma gde se on nalazio!video server

Vialog zvanični INTEL provider

Naši partneri

 
kamera

Video nadzor za prodavnice

Saznajte više o video nadzoru za maloprodaju.

adresa vialog

Gde nas možete naći

Tetovska br. 41
11000 Beograd
Tel/fax: +381 (11) 7444-121
              +381 (11) 7444-122
              +381 (11) 6440-212
Mob:      +381 (63) 272-665
E-mail: office@vialog.rs
Pogledaj kartu

podrska servis vialog

Savetujte se sa stručnjakom

Uvodite poslovni informacioni sistem ili želite da obezbedite vašu imovinu i sigurnost ljudi? Možemo da vam pomognemo!

Zakažite besplatne konsultacije za vaš projekat.