ViaLog

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa vam omogućava da kontrolišete ko ima pristup vašoj zgradi. Brave i ključevi takođe vam omogućavaju da zaštitite zgradu, ali kada se ključevi izgube ili ukradu, neprijatnosti i troškovi promene brave i ponovnog izdavanja ključeva mogu biti znatni. Ključevi se takođe mogu kopirati, što stvara više bezbednosnih rizika.

Zašto mi treba kontrola pristupa?

Kontrola pristupa nudi siguran, prikladan, fleksibilan i isplativ način kontrole ko ima pristup vašoj zgradi i kada je taj pristup dozvoljen. Sva preduzeća moraju da zaštite imovinu i zaposlene, istovremeno dozvoljavajući ljudima da se slobodno kreću u oblastima koja su im potrebna. Uobičajeno je da zgrade koje su osigurane bravama i ključevima za vrata ostanu otključana ceo dan. Ovo otvara mogućnost krađe i zlonamerne štete. Instaliranje sistema kontrole pristupa znači da više nikada nećete morati menjati bravu. Tokeni se izdaju kako bi se omogućio pristup kroz kontrolisana vrata i lako im se zabranjuje pristup sistemu ako se izgube ili ukradu.

Kako to funkcioniše kontrola pristupa?

Jednom kada se instalira sistem kontrole pristupa, sva vrata koja sistem kontroliše automatski će se zaključati kada se vrata zatvore. Svako bez PIN-a ili pristupnog tokena ne može da uđe. Ako je potrebno, vrata se mogu podesiti da se otključavaju u određenom vremenskom okviru. Kontrola pristupa takođe nudi fleksibilnu kontrolu nad pravima pristupa korisnika. Na primer, svo osoblje može pristupiti glavnim vratima zgrade, ali pristup unutrašnjim oblastima može biti ograničen na one koji imaju određenu potrebu da budu tamo. Pristup takođe može biti ograničen vremenom, samo odobravajući pristup određenim korisnicima u određeno doba dana i noći.

Koja kontrola pristupa
je najbolja za vas?

Jedino što ćete morati da odaberete je odgovarajuća tehnologija kontrole pristupa: mobilni telefon, RFID kartica, PIN kod i otisak prsta, ili da kombinujete više tehnologija u jednom uređaju.
kon-1

RFID kartice

Pristupna jedinica zasnovana isključivo na IP tehnologiji. Kombinuje funkcije tradicionalnog kontrolera vrata i RFID čitača. Izaberite verziju sa više frekvencija koja čita kartice sa frekvencijama od 125 kHz i 13,56 MHz ili odaberite samo jednu od frekvencija.

Mobilni telefon – Bluetooth + RFID kartice

Koristite najpopularniju tehnologiju za sistem kontrole pristupa u kombinaciji sa modernim Bluetooth-om. Sve funkcije su elegantno kombinovane u jednoj pristupnoj jedinici koja čita sve široko rasprostranjene RFID kartice na tržištu i istovremeno komunicira sa vašim pametnim telefonom koji može u potpunosti i besplatno zameniti ove kartice.

kon-3

RFID + Touch Keypad (PIN code)

Pristupna jedinica za kontrolu pristupa opremljena čitačem RFID kartica i dodirnom tastaturom. Uređaj ima višefrekventni čitač RFID kartica koji omogućava upotrebu i starijih 125kHz kartica i pametnih i sigurnih 13,56MHz i tako pokriva funkcije tri odvojene pristupne jedinice. Uređaj je namenjen za unutrašnje i spoljašnje instalacije.

kon-4

Finger Print

Jedinica za kontrolu IP pristupa opremljena čitačem otiska prsta. Zahvaljujući optičkom senzoru, pruža maksimalnu sigurnost, visoku pouzdanost i brz odgovor očitavanja otiska prsta. Radi na unutrašnjim i spoljnim instalacijama pod bilo kojim vremenskim uslovima.

Da li kontrola pristupa zahteva softver?

Sistem za IP kontrolu pristupa zahteva korišćenje odgovarajućeg softvera. Upravljački deo celog sistema je Access Commander softver sa svojim jednostavnim i intuitivnim korisničkim interfejsom. Koristite ga ne samo za upravljanje pristupom zgradi, već i za nadgledanje statusa pristupnih jedinica u realnom vremenu.

Karakteristike i prednosti

KONFIGURISANJE KONTROLE PRISTUPA

Jednostavno podesite prava pristupa u svojoj organizaciji, tj. navedite ko može da uđe na koja vrata tokom određenog vremenskog perioda.

EVIDENCIJA VREMENA I PRISUSTVA

Sistem za evidenciju vremena i prisustva izvorni je deo softvera Access Commander. Evidentira prisustvo zaposlenih koje se može pregledati putem veb interfejsa ili prebaciti u XLS ili CSV datoteku.

KONTROLA VIŠE LOKACIJA

Idealno rešenje za kompaniju koja ima predstavništva u različitim gradovima. Administrator nadgleda sistem kontrole pristupa instaliran u svim zgradama i upravlja uređajima sa jedne lokacije

MANAGEMENT KARTICA POSETILACA

Postavljeni direktno u Access Commander, posetioci imaju vremenski ograničen pristup određenim lokacijama i njihovo kretanje se može nadgledati.

WEB INTERFACE

Sve se podešava putem intuitivnog, user-friendli veb interfejsa, koji je prilagođen potrebama korisnika, dostupan na 7 različitih jezika i dostupan sa bilo kog mesta.

PODRŽAVA INTEGRACIJU PREKO API

Access Commander je spreman za integraciju u nezavisne sisteme, kao što su vreme i prisustvo ili CRM sistemi, koristeći REST API veb interfejs.

Besplatna konsultacija