ViaLog

Naša politika poslovanja

najviši nivo usluge i kvaliteta – zadovoljan kupac

S obzirom na naše višegodišnje iskustvo i fleksibilnost male firme, sposobni smo da odgovorimo na sve zahteve tržista u sferi implementacije informaciono komunikacionih sistema, proizvodnje softvera, PC računara i servisa, projektovanja računarskih mreža, sistema za kontrolu pristupa, IP video nadzora i održavanja postojećih sistema.

Mi smo tim mladih i obrazovanih ljudi koji pre svega vole ono čime se bave. Ono sto našu firmu čini prepoznatljivom na ICT tržištu ove regije jeste da smo od samog početka shvatili značaj ljudskih resursa i međuljudskih odnosa u firmi i ulagali u njih. Zato smo mi sada jedna velika familija i međusobno vodimo računa jedni o drugima: mi o firmi, a ona o nama i našim potrebama. Ponosni smo što u našoj kući vlada takva atmosfera.

Naš cilj je da budemo jedna od vodećih kompanija u zemlji, a da bi to uspeli, kupcima pružamo:

 • najviši nivo usluge
 • upoređujuci stalno sve proizvode na tržištu, biramo najbolje i dajemo garanciju kvaliteta
 • optimalan odnos cena/kvalitet
 • dobar servis i tehničku podršku
 • razumevanje za svaki zahtev kupca i uvek ličnu posvećenost poslu
 

Politikom konkurentnih cena, vrhunske usluge i kratkim rokovima isporuke, zadržavamo postojeće i stalno stičemo nove korisnike. Tokom svog poslovanja izgradili smo snažnu i brojnu bazu naših zadovoljnih korisnika. Stalni razvoj firme u uslovima oštre konkurencije je dobar razlog da nam poklonite svoje poverenje. Naša ideja vodilja je da stvaramo zadovoljnog korisnika, jer samo tako možemo opstati i napredovati na našem tržištu. Stručnost, entuzijazam i tehnička opremljenost nam omugućuju rešavanje svih poslovnih izazova.

Ono po čemu se razlikujemo od drugih je naša doslednost i briga za svakog pojedinačno, jer su zadovoljni klijenti naša najbolja preporuka. Sa nama možete o svemu da se dogovorite, a mi stavljamo Vaše želje na prvo mesto, jer cenimo Vaše vreme i nastojimo da Vas što ekspeditivnije i kvalitetnije uslužimo.

Politika kvaliteta

Osnovno opredeljenje rukovodstva preduzeća je održivo dugoročno poslovanje zasnovano na razvoju, prodaji, proizvodnji, ugradnji, održavanju i servisiranju IKT i sigurnosnih sistema uz potpunu sledljivost proizvoda. Poslovanje ostvarujemo u uslovima koji osiguravaju pružanje kvalitetnih proizvoda i usluga uz zaštitu zdravlja i bezbednost na radu zaposlenih, zaštitu životne sredine, osiguranje bezbednosti informacija i društveno odgovorno poslovanje.

Zahvaljujući velikom zalaganju zaposlenih, konstantnoj edukaciji kako zaposlenih tako i klijenata, i pre svega profesionalnim odnosom prema klijentima preduzeće teži da  postane simbol inovativnosti i kvaliteta u oblasti kojom se bavimo.

Ciljevi politike je integralna primena standardizovanih menadžment sistema i to:

 • Kvalitetom usluga i proizvoda kontinualno ispunjavati zahteve i očekivanja korisnika, uz stalna poboljšanja kvaliteta i poštovanje zakonskih i drugih zahteva posebno onih koji su u vezi sa zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednost informacija.
 • Poboljšanja u svim segmentima rada sa usmerenjem na eliminisanje grešaka i rasipanja (smanjenje zaliha, zastoja, transporta, troškova, itd.).
 • Kulturu zaposlenih u smislu ličnog osećaja i otpora prema rasipanju i žestoku posvećenost savršenstvu.
 • U cilju obezbeđenja konkurentnosti na tržištu, pratiti aktivnosti konkurencije i sagledavati mogućnosti pružanja novih usluga i osvajanja novih proizvoda kako bi se konkurentnost preduzeća povećala i zauzeo što veći deo tržišta.
 • Obezbediti zadovoljstvo zaposlenih i njihovu motivaciju u skladu sa doprinosom efikasnosti, stvaranju kvaliteta i uspešnosti poslovanja. Takođe obezbediti uslove za permanentno obrazovanje zaposlenih.
 • Težiti da što više korisnika postanu partneri u poslu uz negovanje odnosa sa njima.
 • Obezbediti stalno unapređenje procesa u preduzeću.
 • Pružanjem prepoznatljivo kvalitetene podrške.
 • Stvaranjem optimalnog radnog okruženja za najbolje i najstručnije kadrove.
 • Gradimo preduzeće u kome su zaposleni tretirani sa poštovanjem i uvažavanjem i u kome se ceni njihova inovativnost i preduzimljivost uz razumevanje njihovih potreba i potreba njihovih porodica i šire društvene zajednice.

Svi zaposleni su zaslužni i odgovorni za  ispunjenje ciljeva politike kvaliteta.

K A I Z E N   P O L I T I K A

NAMENA

Namena Kaizen politike kao sastavnog dela Sistema 2020 i poslovne politike “Preduzeća” je da obezbedi kontinualno unapređenje (promene na bolje). Implementacija ove politike i pravila su važna za eliminaciju rasipanja, uređenja i održavanja urednosti na radnim mestima (5S) i standardizaciju procesa rada (racionalna i ergonomska organizacija radnog mesta).

Kaizen politika obezbeđuje smanjenje rasipanja minimizacijom količine:

 • opreme i alata,
 • direktnog i indirektnog rada,
 • materijala,
 • prostora,
 • energije,

na apsolutno neophodnu meru da bi se dodala vrednost proizvodima i uslugama kojima se “Preduzeće” bavi.

PODRUČJE PRIMENE

Svi zaposleni su odgovorni za implementaciju Kaizen politike i moraju da pruže podršku upravnim organima koji su propisali politiku i pravila. 

CILJEVI

Proizvod                            Kako unaprediti proizvod i učiniti ga dostupnijim kupcima?

Usluge                                Kako unaprediti usluge i učiniti ih dostupnijim kupcima?

Proces                                Kako ga učiniti efikasnijim (više kvalitetnih proizvoda ili usluga uz manje troškove)?

Pozicija “Preduzeća”      Kako poboljšati poziciju “Preduzeća” u očima kupaca (ispuniti očekivanja najzahtevnijih zainteresovanih kupaca i biti dostupan na tržištu uz manju cenu od konkurencije)?

Paradigma                         Kako “Preduzeću” suštinski promeniti način funkcionisanja u cilju efikasnosti i konkurentske prednosti?

SVRHA

Svrha Kaizen politike je savremeno poslovanje, potrebe za inovacijama, oslanjanje na zaposlene i njihovu inovativnost i ideje uz postojeće resurse i mogućnosti da poslujemo bolje od konkurenata na tržištu.

Ovim vidom organizovanja želimo da pospešimo unapređenje prethodno definisanih procesa, ideje zaposlenih, formiranje i organizovanje projektnih timova za postepenu implementaciju ideja i promenu poslovanja na bolje za “Preduzeće” i njegove zaposlene. Kaizen moraju podržavati svi zaposleni u organizaciji. Top menadžment je taj koji ga je stavio u svoju strategiju, a niži nivoi rukovođenja i ostali zaposleni ga moraju sprovoditi. Ideje i inovacije moraju da nam omoguće unapređenje poslovanja uz pravi pristup i kulturu koja će omogućiti dugoročne efekte za preduzeće.

SPECIFIČNOSTI POLITIKE

Specifična pravila su postavljena da podrže Implementaciju koncepta baziranog na stalnim promenama koje podrazumevaju:

 • stalno unapređenje proizvoda, usluga i procesa,
 • periodičnu evaluaciju standarda učinka iz oblasti koje su prethodno prepoznate sa prostorom za unapređenje,
 • stalno unapređenje produktivne efikasnosti i efektivnosti svih procesa u organizaciji,
 • promociju preventivnih aktivnostiTQM (Total Quality Management – Potpuno upravljanje kvalitetom), 5S (predstavlja pet japanskih reči, koje počinju na slovo S: Seiri – odvajati, Seiton – uređivati, Seiso – čistiti, Seiketsu – standardizovati, Shitsuke – primeniti u praksi), TPM (Total Productive Maintenance – održavanje totalne proizvodnosti) itd;
 • edukaciju i obuku svakog zaposlenog o tehnikama i veštinama na kojima se zasniva stalno unapređenje poslovanja;
 • utvrđivanje ciljeva neophodnih za poboljšanje i mera za njihovo postizanje;
 • priznavanje rezultata zaposlenih postignutih stalnim unapređivanjem, bazirajući se posebno na procese.

PRINCIPI – KAIZEN PRAVILA

 • Odbaciti konvencionalne, fiksne ideje;
 • Razmišljaj kako da uradiš nešto, ne zašto to ne bi moglo da se uradi;
 • Ko hoće nešto da uradi nađe način a ne opravdanje;
 • Bez opravdanja! Počni sa ispitivanjem trenutne prakse;
 • Nemoj težiti savršenstvu. Radi prave stvari, čak i ako to znači dostizanje samo 50% cilja;
 • Ukoliko napraviš grešku, ispravi je;
 • Problem reši mudrošću, ne novcem;
 • Pitaj: zašto? pet puta i traži razloge;
 • Dati prednost mišljenju pet ljudi naspram pojedinca.
 • Ne tražiti od zaposlenih da „ostave mozak“ ispred ulaznih vrata “Preduzeća.

ODGOVORNOST

Direktor kreira i pregleda pravila KAIZEN-a, menadžer ili druga osoba sa pridodatim ovlašćenjima implementira pravila kroz odgovarajuće standarde i procedure.

Svi zaposleni su dužni da  se pridržavaju procedura i da se pridržavaju svih sigurnosnih pravila.

Svi zaposleni su dužni da daju svoje predloge za unapređenje, izveštavaju o primećenim slabostima.

Ova politika se redovno konsultuje u svim slučajevima poslovanja.