ViaLog

Video nadzor

Video nadzor sistem predstavlja strateško postavljanje sigurnosnih kamera, nadgledanje kretanja i aktivnosti, generisanje alarma ili upozorenja, prenos i čuvanje snimaka. U okviru video nadzor sistema, razlikujemo kamere za unutrašnju i spoljašnju ugradnju.

Kamere za video nadzor

IP kamere za video nadzor, Dahua, Hikvision, Avigilon, Hanwha i druge po potrebi. Kamere visokih rezolucija, bullet, PTZ, dome, termalne, za unutrašnju I spoljašnju montažu.

Snimači (NVR) za video nadzor

NVR (Network Video Recorder) uređaji se koriste za skladištenje snimaka sa IP i WiFi kamera. Mogu da snimaju u rezolucijama većim od Full HD, uključujući i 4K Ultra HD rezoluciju. Podržavaju I nadgledanje putem mobilnog telefona i interneta.

Kompleti za video nadzor

Kompleti za video nadzor pomoću kojih možete brzo i lako izvršiti potpunu pokrivenost za manje i veće objekte. Kompleti dolaze sa unapred definisanim brojem kamera i sa digitalnim video rekorderom (DVR) i hard diskom za video nadzor odgovarajuće veličine. 

Procena-rizika

Rešenja za video nadzor

Rešenja za video nadzor koja se baziraju na IP platformi, a koje odlikuju značajno bolja rezolucija i naprednije funkcionalnosti video analitike ugrađene u samoj kameri. Rešenja koja nam pružaju mogućnost forenzičke pretrage snimaka, kao i pravovremene alarme u incidentnim situacijama, što može biti od presudnog značaja za sprečavanje neželjenih događaja.

Kako izabrati odgovarajući NVR ili DVR uređaj?

Prilikom izbora NVR uređaja, potrebno je odgovoriti na osnovna pitanja: koliko kamera je u video nadzor sistemu, koje su rezolucije, u kom režimu će kamere raditi, koliko dana želimo da čuvamo snimak. Naravno, postoji još dosta parametara koji utiču na izbor optimalnog NVR uređaja, koje će Vam naši stručnjaci ukazati i dati preporuku.

Profesionalni NVR serveri
za video nadzor

Neteye mrežni video snimač (NVR) odlikuju vrhunske performanse. Dizajniran je za takmičenje u tržišnoj utakmici uređaja visoke klase. Namenjen za 24/7 rad u svim sistemima video nadzora. Preinstaliran i posebno optimizovan za rad sa Milestone Xprotect video menadžment softverom.

NETEYE je proizveden u skladu sa najvišim proizvođačkim standardima. Kvalitet i postojanost NETEYE uređaja potvrđuje i podatak da je u Srbiji od 2006. instalirano preko 2000 uređaja u okviru manjih, većih i kritičnih instalacija.

Testiran i verifikovan – nije dovoljno samo utvrditi kvalitet komponenti, bilo je neophodno proveriti performanse uređaja, kao i njegovu kompatibilnost sa video menadžment softverom. Najbolji dokaz o verodostojnosti performansi je sertifikat proizvođača Milestone XProtect VMS-a.

NETEYE N10

NETEYE N30

NETEYE N50

NETEYE N80

WEB INTERFACE

PODRŽAVA INTEGRACIJU PREKO API

Besplatna konsultacija

+381 (11) 7444-121
office@vialog.rs
Tetovska br. 41, 11000 Beograd