ViaLog

Implementacija računarskih mreža

Pouzdana mrežna infrastruktura u velikoj meri utiče na povećanje produktivnosti zaposlenih, jer od nje zavisi da li će Vaši računari i serveri raditi efikasno. Posedujemo veliko iskustvo u radu sa aktivnom i pasivnom mrežnom opremom, koje nudimo našim korisnicima:

Projektovanje računarske mreže

Strukturno kabliranje i pasivne instalacije

Instalacija i konfiguracija servera

Bežične mreže

PROJEKTOVANJE MREŽE

Projektovanje, implementacija i održavanje računarskih mreža za male, srednja i velika preduzeća. Naši inženjeri će sagledati sve vase potrebe i dati najbolji predlog rešenja u skladu sa vašim potrebama.

Analiziramo potrebe

Nudimo redovne posete inženjera na lokaciji korisnika ali i redovno daljinsko nadgledanje servera i mrežne opreme što omogućava otklanjanje problema bez dolaska na lokaciju i uticaja na rad korisnika. U saradnji sa klijentom analiziramo potrebe i zahteve kompanije i planiramo dalji razvoj mrežne i računarske infrastrukture. Uvodimo nove, moderne servise u rad u cilju povećanja produktivnosti zaposlenih i same kompanije.

Najveći svetski proizvođači

Naši zaposleni su sertifikovani sistem inženjeri obučeni da instaliraju i konfigurišu mrežnu opremu najvećih svetskih proizvođača: Cisco, Mikrotik, Allied Telesis, HP, Dell, Ubiquiti, Aruba…

Besplatna konsultacija