ViaLog

Održavanje video nadzora

Šta obuhvata
održavanje VIDEO NADZORA?

Održavanje IP kamera

Čuvanje podataka do 30 dana

Održavanje NVR servera

Regulisanje zakonske obaveze

ŠTA DOBIJAJU KORISNICI?

Ugovor o održavanju video nadzora, kao zakonsku obavezu

Bezbednost posmatranog objekta

Proveru ispravnosti rada kamera, kućišta, napajanja i kompletnog sistema

Proveru skladišnog prostora na NVR uređajima

Update postojećih verzija firmvera

Upgrade postojećih softvera

Izveštaj o pregledu sistema u skladu sa zakonom

Video nadzor paketi

Besplatna konsultacija

+381 (11) 7444-121
office@vialog.rs
Tetovska br. 41, 11000 Beograd