ViaLog

QUMULEX - UNIFIED CLOUD VIDEO SURVEILLANCE

Video nadzor sistem predstavlja strateško postavljanje sigurnosnih kamera, nadgledanje kretanja i aktivnosti, generisanje alarma ili upozorenja, prenos i čuvanje snimaka. U okviru sistema za video razlikujemo kamere za unutrašnju i spoljašnju ugradnju.

Qumulex Cloud rešenje

Qumulex rešenje, QxControl, je poput pametne aplikacije za zvono na vratima za komercijalno okruženje. QxControl kombinuje kontrolu vrata i video zapis sa mnogih vrata i kamera u hijerarhiji mesta za pružanje svesti o situaciji. QxControl je prvo dizajniran i isporučen sa mobilnih uređaja.

QxControl se može primeniti u cloud-u ili lokalno kako bi se korisnicima omogućilo usvajanje nove tehnologije sopstvenim tempom. QxControl je otvorena platforma koja omogućava upotrebu kamera, kontrolera vrata i analitike vodećih proizvođača za proširenje širine rešenja i inteligencije dostupne korisnicim.

moćni alat za pretraživanje

Intuitivno pretraživanje zasnovano na oznakama omogućava brzo pronalaženje željenih video događaja, bilo da se radi o kretanju, analitici, događajima kontrole pristupa itd.

Jedinstvena kontrola pristupa

Moćna kontrola pristupa objedinjena sa videom omogućava maksimalnu svest o situaciji, a sve se kontroliše na bilo kom uređaju, preko pregledača.

Profesionalni NVR serveri
za video nadzor

Neteye mrežni video snimač (NVR) odlikuju vrhunske performanse. Dizajniran je za takmičenje u tržišnoj utakmici uređaja visoke klase. Namenjen za 24/7 rad u svim sistemima video nadzora. Preinstaliran i posebno optimizovan za rad sa Milestone Xprotect video menadžment softverom.

NETEYE je proizveden u skladu sa najvišim proizvođačkim standardima. Kvalitet i postojanost NETEYE uređaja potvrđuje i podatak da je u Srbiji od 2006. instalirano preko 2000 uređaja u okviru manjih, većih i kritičnih instalacija.

Testiran i verifikovan – nije dovoljno samo utvrditi kvalitet komponenti, bilo je neophodno proveriti performanse uređaja, kao i njegovu kompatibilnost sa video menadžment softverom. Najbolji dokaz o verodostojnosti performansi je sertifikat proizvođača Milestone XProtect VMS-a.

NETEYE N10

NETEYE N30

NETEYE N50

NETEYE N80

WEB INTERFACE

PODRŽAVA INTEGRACIJU PREKO API

Besplatna konsultacija